Biserica Domnița Bălașa din București a fost construită în anii 1881 – 1885, în stil neoromantic și neobizantin după planurile de arhitectură întocmite de Alexandru Hristea Orăscu împreună cu Carol Benesch și Hartman și avizate de André Lecomte du Noüy. Are un plan în formă de cruce, la care se adaugă absida poligonală a altarului. Biserica este declarată monument istoric și este înscrisă în Lista monumentelor istorice din România/București/Sector 5 cu cod LMI B-II-m-A-19682, sub denumirea de Biserica „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa.